In OSLO werd een methode en toolchain ontwikkeld om een dataspecificatie te genereren. Deze methode gebruikt het Resource Description Framework (RDF) as het achterliggende datamodel, maar kan desgewenst ook geserialiseerd worden naar een klassiek XML schema.

Modelleren

Alle OSLO modellen worden gemodelleerd in UML met behulp van Sparx Enterprise Architect. Alle modellen worden beheerd via Apache Subversion (SVN). Sparx stelt een gratis tool beschikbaar waarmee Enterprise Architect modellen kunnen geopend worden. De meest recente versie vind je op GitHub.

Transformatie

De UML modellen worden omgevormd tot een ontologie in Turtle syntax, gebruik makend van RDF, door de tool EA-to-RDF. Dit vormt de machine leesbare versie van een OSLO vocabularium. Daarnaast kan deze tool een UML model van een applicatieprofiel exporteren naar een .TSV bestand voor verdere verwerking. Meer informatie over de tool en de configuratie die gebruikt werd voor de OSLO modellen vind je terug op GitHub.

Genereren specificaties en artefacten

Op basis van deze machine leesbare versie van het vocabularium worden vervolgens een aantal artefacten gegenereerd met de OSLO-SpecificationGenerator tool. Achtereenvolgens worden met deze tool de volgende documenten gegenereerd: HTML versie van het vocabularium, HTML versie van het applicatieprofiel en de JSON-LD context definitie.

Publicatie

De output wordt onderworpen aan een review met behulp van de Ontology Pitfall Scanner, Turtle syntax validator en JSON-LD validator. De modellen samen met hun documentatie worden vervolgens gepubliceerd op de OSLO-Vocabularia GitHub repository, waarna ze ook automatisch beschikbaar worden gemaakt via http://data.vlaanderen.be. Meer informatie over het publicatieproces vind je op de OSLO webpagina.